Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin określa przedmiot, zasady i warunki Konkursu “GRAWITACJA - 8bit GameJam”, który odbędzie się w dniach od 5 do 7 kwietnia 2019 r. w Krakowie, w siedzibie HUB:RAUM, przy ulicy Przemysłowej 12
 2. warunki uczestnictwa

 3. Udział w Konkursie mogą brać tylko i wyłącznie osoby (dalej "Uczestnicy"), które zarejestrują się za pośrednictwem strony internetowej, nie później niż do dnia 4 kwietnia 2019 r. Uczestnikami mogą być tylko osoby pełnoletnie.
 4. Uczestnicy konkursu mogą przystępować do niego indywidualnie, lub łączyć się w zespoły developerskie.
 5. Maksymalny rozmiar zespołu to trzech Uczestników.
 6. Łączenie uczestników w zespoły musi odbyć się, przed losowaniem tematów.
 7. W przypadku pracy zespołowej, każdy Zespół musi mieć wyznaczonego lidera, który ma ostateczną decyzję w przypadku sporów i niejasności.
 8. W przypadku uczestnictwa zespołu, nagroda przyznawana liderowi, a nie każdemu członkowi indywidualnie.
 9. Pozostali członkowie zwycięskich zespołów otrzymają stosowne dyplomy i być może nagrody dodatkowe, co zależy od ostatecznej ilości sponsorów.
 10. Przystępując do Konkursu, Uczestnik niniejszym potwierdza akceptację Regulaminu i wszystkich jego postanowień, w tym wymogów dotyczących możliwości brania udziału w Konkursie. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania określonych w nim zasad.
 11. Ilość miejsc dla Uczestników konkursu jest ograniczona do około 40. O ostatecznej ilości Uczestników dopuszczonych do konkursu zadecyduje organizator.
 12. W przypadku gdy ilość zgłoszeń Uczestników przekroczy liczbę szacowanych miejsc, organizator może zakończyć rejestrację.
 13. Udział w Konkursie jest odpłatny. Obowiązuje opłata w wysokości: 20 PLN uiszczona przed rozpoczęciem konkursu.
 14. Organizatorzy konkursu mogą brać nim udział jako Uczestnicy.
 15. cel i zasady konkursu

 16. Celem Konkursu jest stworzenie, w czasie określonym w harmonogramie Konkursu, gry na dowolną platformę 8bit.
 17. Temat gry będzie składał się z dwóch słów kluczy, z których jedno będzie wspólne dla wszystkich zespołów, a drugie będzie losowane dla każdego zespołu indywidualnie. Dzięki temu każdy z Zespołów/Uczestników będzie realizował grę na nieco inny temat.
 18. Wspólny temat gry, oraz tematy idywidualne dla Zespołu/Uczestnika zostaną wylosowane przez organizatora konkursu i podane w dniu jego rozpoczęcia.
 19. Każdy z Zespołów/Uczestników może do czasu rozpoczęcia głosowania zgłosić do puli swój temat (słowo klucz). Słowa klucze muszą być rzeczownikami w mianowniku. Decyzję o przyjęciu tematu do puli, bądź jego odrzuceniu podejmuje ostatecznie organizator.
 20. W przypadku wylosowania swojego słowa jako temat indywidualny, losowanie należy powtórzyć.
 21. Zespoły nie mogą wymieniać się tematami, mogą jednak wspierać się wzajemnie i wymieniać czasowo Uczestnikami.
 22. Do tworzenia gry można wykorzystywać:
  • - dowolny sprzęt komputerowy,
  • - emulatory,
  • - programy zewnętrzne (graficzne, muzyczne, itp),
  • - dowolne środowiska programistycznie,
  • - dowolne języki programowania
 23. Ostateczna wersja poddawana ocenie musi się uruchomić na docelowej fizycznej platformie sprzętowej - nie na emulatorze.
 24. Organizator zapewnia sprzęt do prezentacji w postaci maszyn:
  • - Atari 800XL + side2
  • - Atari 65XE + stereo + ultimate 1MB (tryb 1088kB rambo) + ideplus 2.0
  • - Atari 130XE + SIO2SD + SIO2PC
  • - Commodore 64 + sd2iec
  • - i coś tam pewnie jeszcze, uzupełniamy listę na bieżąco.
 25. W przypadku pozostałych platform, zapewnienie sprzętu do prezentacji gry leży w zakresie Uczestnika/Zespołu.
 26. zasady oceniania i nagrody

 27. Do konkursu będą zakwalifikowane tylko prace oddane przed regulaminowym zakończeniem konkursu.
 28. Prezentacja i ocena prac odbędzie się dnia 7 kwietnia 2019, po regulaminowym (zgodnym z harmonogramem) zakończeniu Konkursu.
 29. Każdy z Uczestników konkursu, otrzyma kartę do głosowania i będzie mógł oddawać głosy na prace innych zespołów.
 30. Uczestnicy nie mogą oddawać głosów na prace swoje lub swojego Zespołu.
 31. Oceniane będą wszystkie zgłoszone gry, niezależnie od stanu zaawansowania prac. Nie oczekujemy, że w 36 godzin uda się zrobić wszystko, więc nawet niedokończone prace mają szansę na wysokie miejsca.
 32. Prace oceniane będą w następujących kategoriach:
  • - zgodność z narzuconym tematem
  • - grafika
  • - muzyka
  • - innowacyjność
  • - kompletność wykonania
 33. W każdej z kategorii można otrzymać maksymalnie 9, minimalnie 0 punktów.
 34. Celem obliczenia końcowego wyniku, dla każdej kategorii liczona będzie średnia przyznanych punktów, a nie ich suma, aby ilość oddanych głosów, nie miała wpływu na wynik, co byłoby krzywdzące dla dużych zespołów
 35. Następnie punkty otrzymane przez Uczestnika/Zespół we wszystkich kategoriach będą sumowane, co da nam ostateczny wynik.
 36. W przypadku remisu przeprowadzana będzie dogrywka, czyli dodatkowe głosowanie dotyczące tylko prac o jednakowej ilości punktów.
 37. Trzy najlepsze prace zostaną uhonorowane nagrodami, których jeszcze nie mamy i nie wiemy jakie będą, ale niewątpliwie będą.
 38. Udział w konkursie “GRAWITACJA”, nie zamyka drogi nagrodzonej pracy do udziału w innych konkursach.
 39. Na indywidualną prośbę zespołu tworzącego grę, organizator odstąpić od prezentacji zwycięskiej pracy na stronie konkursu - celem zabezpieczenia możliwości udziału pracy w późniejszych konkursach.
 40. regulamin porządkowy

 41. Do dyspozycji Uczestników oddane są pomieszczenia biurowe hub:raum znajdujące się na trzecim piętrze budynku przy ulicy Przemysłowej 12
 42. Dostępne są dwa pomieszczenia biurowe, duża sala projekcyjna, toalety, aneks kuchenny oraz funroom.
 43. Na terenie budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 44. Uczestnikom nie wolno korzystać ze sprzętu komputerowego/biurowego pozostawionego przez pracowników hub:raum.
 45. Nie ma wydzielonego sleeping roomu, jako że nie przewidujemy spania podczas konkursu. Jak ktoś jednak bardzo potrzebuje spać, można zabrać sobie legowisko i walnąć się gdzieś pomiędzy biurkami.
 46. Uczestnicy zobowiązani są nie przeszkadzać w pracy innym i na wyraźną prośbę pozostałych Uczestników mogą zostać usunięci z pomieszczeń konkursowych.
 47. Bardzo prosimy o zachowanie wysokiej kultury osobistej i nieniszczenie sprzętów i pomieszczeń, za które odpowiedzialność wzięli organizatorzy.
 48. Nie wprowadzamy prohibicji, ale osoby pijące alkohol będą musiały szczególnie uważać aby nie przekroczyć progu “społecznej akceptacji”. Osoby bardzo nietrzeźwe (w stopniu wysokiej upierdliwości lub przejawiające zaburzenia kultury osobistej) będą proszone o opuszczenie budynku niezależnie od pory dnia lub nocy.
 49. Osoby nie stosujące się do powyższego regulaminu, mogą zostać usunięte z terenu budynku, a nawet pociągnięte do odpowiedzialności finansowej, jeżeli dopuszczą się uszkodzenia bądź zaboru mienia organizatora, najemcy lub innych osób.
 50. harmonogram konkursu

 51. Poniżej znajduje się planowany harmonogram konkursu (może ulec zmianie):

  5 kwietnia - piątek

  godz. 18 - rozpoczęcie imprezy, rejestracja Uczestników/Zespołów,
  godz. 19 - przygotowanie stanowisk pracy,
  godz. 20 - losowanie tematów i rozpoczęcie konkursu.

  6 kwietnia - sobota

  cały dzień - code, code, code, z przerwami na odstresowujące mini konkursy.

  7 kwietnia - niedziela

  godz. 13 - zakończenie konkursu, ostateczny termin złożenia prac.
  godz. 14 - prezentacja/ocena prac
  godz. 16 - podliczenie wyników
  godz. 17 - prezentacja zwycięzców - rozdanie nagród.